Familjeträdsanalys

Är du intresserad av personlig utveckling och vill veta mer om hur du påverkas av din syskonplacering och dina familjemönster? Då kan Du göra en egen individuell konsultation, gå på ett inspirerande föredrag om syskonplaceringens betydelse för vårt personliga uttryck, eller utbilda dig till familjeträdsanalytiker.

Föredrag

Aura Soma- ett fönster till vår själ

Barnbild.liten”Du är de färger som du väljer och de reflekterar dina behov och egenskaper” Aura Soma är ett verktyg för att stödja människor i deras livsprocesser och sökande efter sitt inre rum som källa för kraft och insikt. Välkommen till en inspirerande introduktion i färgernas värld!

Föreläsare: Susanna Odén, Aura Soma terapeut

Syskonföredrag

Välkommen till ett syskonföredrag där vi sätter ljuset på din syskonplacerings betydelse! Hur påverkar din egen placering ditt beteende, ditt yrkesval ,din föräldraroll och dina relationer? Varje mamma och pappa vet att deras barn är olika. Även om de har två söner så kommer skillnaderna mellan dem snart att vara uppenbara, detsamma gäller om de får två döttrar. Familjeträdsanalys kan hjälpa Dig att bättre förstå både dina egna och dina barns unika kvaliteter. Allt detta och mer därtill kommer vi att prata om under det här föredraget!

Föreläsare: Susanna Odén, Familjeträdsanalytiker

 

Konsultation

Välkommen på personlig konsultation

flaskorVi inleder med att du gör ett färgval av Aura Soma flaskor eftersom det speglar vilken fas du just nu befinner dig i din utveckling. Vi fortsätter med en tolkning av ditt ögas irisstruktur. Den ger oss information om vilka nedärvda relations- och beteendemönster från din familj som påverkar situationen du just nu befinner dig i, privat eller på ditt arbete. Därefter vinklar vi det från ett annat perspektiv och analyserar hur din placering i syskonskaran påverkar samma situation.

Färger har påverkat oss i alla tider, vare sig det är i heminredning, val av kläder, färg på håret eller färgen på de blommor vi ger bort. Alla vet vi vad vi talar om när vi säger: ”Att se rött,” ”Vara uppe i det blå”, ”Bära rosafärgade glasögon”, ”Att grönt är skönt ” osv.

I en konsultation gör du ett intuitivt val av fyra färgflaskor av de 105 olika kombinationer som finns. Inom Aura Soma säger man ofta ”Du är de färger du väljer och de reflekterar dina personliga behov”. Undermedvetet väljer du de färger som reflekterar vad du just nu är beredd att ta upp till ytan och analysera. Det är sedan terapeutens roll att tolka ditt val av färger, och förklara för dig hur de speglar dig och den situation du befinner dig i. Färgerna blir ett verktyg till en ökad medvetenhet. Vi kommer sedan tillsammans fram till vilken av de fyra flaskorna som är den mest terapeutiska för dig att använda.

Aura-Soma är ett färghealingsystem skapat av engelskan Vicky Wall, en naturapotekare som efter inre vägledning skapat dessa oljor som visat sig ha en mycket balanserande och helande verkan. Grunden i Aura-Soma systemet är 112 stycken tvådelade balansflaskor, som består av oljor, vatten, örter, kristallenergier och färger från växtriket.

Utbildning

Ettårig grundutbildning i familjeträdsanalys

Den ettåriga grundutbildningen vänder sig till förutom privatpersoner till dem som i sitt yrkesutövande vill arbeta med självkännedom, ökad livskvalitet och läkning. Kunskaper och förmågor som denna utbildning utvecklar kan tillämpas inom många olika arbetsfält, t.ex. inom vård, behandlingsverksamhet, friskvård, skola, ungdomsverksamhet.

Nivå 1 Syskonplaceringens betydelse
Målsättningen på Nivå 1 är att göra kursdeltagaren medveten om vilken betydelse syskonplaceringen har för barnens personliga uttryck och deras behov från föräldrarna för att komma till sitt maximala personliga uttryck.

Nivå 2 Familjeträdets dynamik
Här går vi igenom hur vi kan använda familjeträdsanalys för den egna personliga utvecklingen och för den egna familjen. Vilka förfäder som påverkar olika perioder av ett barns utveckling och hur bristande kontakt med den delen av familjen kan hämma barnets personliga utveckling.

Nivå 3 Relationer i familjeträdet
Denna kurs inriktar sig på hur vi kan vitalisera våra relationer genom att stärka olika förbindelser i vårt familjeträd. Kursen kommer att ge dig ökad förståelse för hur du påverkas av ditt familjeträds relationsmönster i dina egna relationer idag.

Nivå 4 Ögonanalys, irisens struktur
Att göra kursdeltagaren mera medveten om sin personlighet genom studier av irisens grundstruktur. Hur jag medvetet kan arbeta med min egen personliga utveckling med irisen som hjälpmedel.

Nivå 5 Ögonanalys, områden i irisen
Vi går igenom olika områden i irisen och hur dessa relateras till vårt familjeträd. Vi ger under kursen handledning i hur du kan arbeta med och utveckla den del av dig själv som inte fått komma till uttryck.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam venenatis ipsum ac libero rutrum ut eleifend enim malesuada. Morbi quam ipsum, ultrices eu lobortis ut, iaculis a nisi. In enim erat, faucibus vitae suscipit ac, semper vel velit. Duis aliquet ipsum lobortis nisl semper quis porta magna pellentesque. Suspendisse potenti. Curabitur et fringilla lacus. Pellentesque libero magn