• IMG_0379

    På kurserna finns det mesta av vad du kan tänkas behöva i materialväg till försäljning.Linneduk på 1.50m bredd och bomullsduk 0.8m bredd. Uppspända duka, Amsterdams hela studiosortiment med 80 färger, Källmans artistfärger, fullt sortiment av Rembrandt artistfärg, kritor, pasteller, block, pennor, svampar,palettknivar, skrapor, tejp, roller och penslar.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Målarkurser

Livsträdgården Österlen blir alltmer en plats för människor som vill uppleva en kreativ och utvecklande helg eller semestervecka. Vår målarlada finns i en gammal trelängad Skånegård från 1700-talet, en idyllisk plats belägen mitt i vår ekologiska äppelodling. Närheten till en fantastisk natur gör att sinnet kan komma till ro och den kreativa processen ges utrymme, något som uppskattas av våra kursdeltagare.

Målarkurs -grund

MålarkursPå vår grundläggande målarkurs går vi igenom 17 grundprinciper som beskriver den kreativa processen. Du får verktyg till och individuell handledning i din egen skapandeprocess. Grundkursen är totalt sju dagar som du tar i en takt som passar dig.

Principerna, som bygger på de vediska skrifterna, blir en väg att hitta din egen kreativa process till ett fördjupat individuellt uttryck. På grund- och fortsättningskurserna i Livsträdgården målar nybörjare, utan tidigare erfarenhet tillsammans med de som går fortsättningskurs.

Lärare målarkurs: Susanna Odén

Målarkurs -fortsättning

fortsättningskursen fördjupar vi oss ytterligare i den kreativa processen, nu har du fått egen erfarenhet och allt börjar successivt lägga sig på plats. Du är på väg att hitta din alldeles egna uttrycksform! Fortsättningskursen är en målarkurs på totalt sju dagar som du tar i en takt som passar dig.

På grund- och fortsättningskurserna i Livsträdgården målar nybörjare, utan tidigare erfarenhet tillsammans med de som går fortsättningskurs.

Lärare målarkurs: Susanna Odén

Fördjupningskurser för dig som gått grund- och fortsättningskurs!

Spännande fördjupningskurser för dig som redan gått Vedic Art grund- och fortsättningskurs och känner att du är redo för ytterligare ett steg framåt i din skapandeprocess!

Fördjupningskurs i Position, Form och Rymd

Susanna Jyotish chart liten

Denna helg fokuserar vi på Position, Form och Rymd! Kursen ger en egen personlig upplevelse av var du befinner dig just nu, vart du kommer ifrån och vart du är på väg. Under meditation målar du din inre rymd där du senare med handledning målar upp ditt eget födelsehoroskop, kontakten med ditt ursprung hjälper dig senare i ditt unika kreativa flöde och uttryck.

Under helgen erbjuds du också ett enskilt samtal där du får möjlighet att uppleva fler dimensioner av dig själv och i ditt måleri då vi kopplar ihop ditt skapande med de olika aspekter som finns i ditt personliga vediska horoskop.

Lärare målarkurs: Susanna Odén

Fördjupningskurs i de 17 principerna

Denna vecka gör vi en djupdykning i de 17 principerna och livsprocessen med gemensamma övningar varvat med fritt måleri. Med hjälp av den omgivande naturen och principerna förs vi vidare in mot oss själva och kunskapen om skapelsen. Vi utforskar ytterligare de fyra uttrycksformerna samt kopplingar mellan principerna. När det släpper inre spänningar ges vi möjlighet till ett symmetribrott i vårt eget uttryck och kreativa utveckling.

Lärare målarkurs: Susanna Odén

Lärarkurs

Lärarkurs VAPå denna målarkurs deltar bara blivande lärare. Vi samtalar kring Vedic Arts alla 17 principer och tillägg. Vi reflekterar tillsammans över vårt eget förhållningsätt till principerna och vårt eget lärande. Det ger oss en fördjupad insikt om den kreativa processen, samt hur jag personligen önskar förmedla den till andra! Kursen ger behörighet att undervisa grundkurs i Vedic Art.

Lärare målarkurs: Susanna Odén

Fördjupningskurs i Position och Appropriateness  

Denna målarhelg koncentrerar vi oss på principerna Position och Appropriateness. Vi kommer att måla och samtala om vilken betydelse positionsmåleriet har för den egna inre expansionen och vårt eget kreativa uttryck.

Under helgen ges du möjlighet att uppleva fler dimensioner av dig själv och i ditt måleri då vi kopplar ihop ditt skapande med de olika aspekter som finns i ditt personliga vediska horoskop och i tolkningen av ditt Aura Somafärgval samt syskonplacering.

Lärare målarkurs: Susanna Odén och Annica Andersson, Vedic Art-lärare.